MediWeb.pl » Katalog » Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, ul. Szaserów 128
 

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej

ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział ratunkowy

Oddział Przyjęć

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Ambulatorium Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Klinika Kardiologii

Oddział kardiologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Kardiologii

Poradnia kardiologiczna

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Poradnia Przykliniczna przy Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Oddział pulmonologii

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Poradnia pulmonologiczna

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Poradnia chorób wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Poradnia reumatologiczna

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Oddział hematologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Poradnia hematologiczna

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Oddział chorób zakaźnych

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Poradnia chorób zakaźnych

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Oddział nefrologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Nefrologii ze Stacją Dializ

Poradnia nefrologiczna

Klinika Gastroenterologii

Oddział gastroenterologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Gastroenterologii

Poradnia gastroenterologiczna

Klinika Kardiologii i Chorób Metabolicznych

Oddział kardiologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Kardiologii i Chorób Metabolicznych

Poradnia kardiologiczna

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii

Poradnia chirurgii ogólnej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Oddział Chirurgii Endowaskularnej i Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Poradnia Przykliniczna przy Oddziale Chirurgii Endowaskularnej i Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Septyczny Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Kliniczny Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń

Oddział chirurgii plastycznej

Poradnia Przykliniczna przy Klinicznym Oddziale Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń

Poradnia chirurgii plastycznej

Klinika Urologiczna

Oddział urologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Urologii

Poradnia urologiczna

Klinika Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Klinika Ortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Traumatologii i Ortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Traumatologii i Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Zakażeń Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Przykliniczna przy Oddziale Zakażeń Narządu Ruchu

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Oddział ginekologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Poradnia ginekologiczna

Klinika Neurologiczna

Oddział neurologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Neurologicznej

Poradnia neurologiczna

Oddział Szybkiej Diagnostyki i Terapii Neurologicznej

Oddział neurologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Oddziale Szybkiej Diagnostyki i Terapii Neurologicznej

Poradnia neurologiczna

Klinika Okulistyczna

Oddział okulistyczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Okulistycznej

Poradnia okulistyczna

Klinika Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Otolaryngologii

Poradnia otolaryngologiczna

Klinika Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Klinika Dermatologiczna

Oddział dermatologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Dermatologicznej

Poradnia dermatologiczna

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Oddział pediatryczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej

Poradnia pediatryczna

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia Przykliniczna przy Oddziale Psychiatrycznym

Poradnia zdrowia psychicznego

Klinika Onkologii

Oddział onkologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Onkologii

Poradnia onkologiczna

Ośrodek Przeszczepiania Szpiku

Oddział transplantacji szpiku

Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej

Oddział endokrynologiczny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Endorynologii i Terapii Izotopowej

Poradnia endokrynologiczna

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Radiologii Lekarskiej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Klinika Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia Przykliniczna przy Klinice Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Transfuzjologii Klinicznej

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Poradnia Specjalistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej

Oddział pulmonologii

Oddział Chirurgii Onkologicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakokochirurgii

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinice Rehabilitacji

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Stacja Dializ w Klinice Nefrologii

Stacja dializ

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Poradnia Stomatologiczna w Klinice Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Protetyki Stomatologicznej w Klinice Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Klinice Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Leczenia Bólu w Klinice Onkologii

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Bólu w Klinice Neurologicznej

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Bólu w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Padaczki w Klinice Neurologicznej

Poradnia padaczki

Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego w Klinice Neurologicznej

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Stwardnienia Rozsianego w Klinice Neurologicznej

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia Okresu Przekwitania w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Leczenia Jaskry w Klinice Okulistycznej

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci w Klinice Otolaryngologii

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna w Klinice Otolaryngologicznej

Poradnia foniatryczna

Poradnia Logopedyczna w Klinice Otolaryngologicznej

Poradnia logopedyczna

Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dla Dzieci w Klinice Traumatologii i Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo

Centralna Strylizatornia

Sterylizatornia

Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Oddział Nefrologii w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Alergologii w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Alergologii w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Oddział alergologiczny

Poradnia Alergologiczna w Zakładzie Immunologii i Alergologii Klinicznej

Poradnia alergologiczna

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Klinice Rehabilitacyjnej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Audiologiczna w Klinice Otolaryngologii

Poradnia audiologiczna

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Ośrodek Dzienny Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział Udarowy

Oddział neurologiczny

Jednostka należy do Zakładu:

Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa Wojskowy Instytut Medyczny

WIM

ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
poczta@wim.mil.pl
10-12-2002r.
Copyright © 2001 - 2015 Allcore
O nas | Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt
Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację regulaminu.
Polityka prywatności
Cookies-closeW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urz±dzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej. "Polityce Cookies"/"Polityce Prywatności"