MediWeb.pl » Katalog » Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Onkologii

ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
+48 (022) 5462000
+48 (022) 6480219
9900236@zoz.org.pl
www.coi.waw.pl
24-03-1951r.
EN ISO 9001:2000 (2003-12-17r. - 2006-12-16r.) TÜV CERT TÜV Rheinland InterCert Kft.
Certyfikat dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologicznej Onkologicznej Oddział w Gliwicach, system zarządzania jakością w zakresie medycyny nuklearnej, endokrynologii i radioterapii endokrynologicznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i ter
EN ISO 9001:2000 (2003-08-18r. - 2006-08-17r.) TÜV CERT TÜV Rheinland InternCert Kft.
Certyfikat dla Zakładu Radiodiagnostyki Oddziału w Gliwicach, system zarządzania jakością w zakresie diagnostyki obrazowej, radiologii konwencjonalnej i zabiegowej.
EN ISO 9001:2000 (2003-08-18r. - 2006-08-17r.) TÜV CERT TÜV Rheinland InternCert Kft.
Certyfikat dla Zakładu Patologii Nowotworów Oddziału w Gliwicach, system zarządzania jakością w zakresie diagnostyki patomorfologicznej oraz igłowych biopsji diagnostycznych.
ISO 14001:1996 (2004-05-13r. - 2006-12-31r.) TÜV CERT TÜV Rheinland Group TÜV Industrie Service GmbH
Certyfikat dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologicznej Onkologicznej Oddział w Gliwicach, system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie medycyny nuklearnej, endokrynologii i radioterapii endokrynologicznej ze szczególnym uwzględni
ISO 14001:2004 (2006-12-08r. - 2009-12-07r.) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfikat obejmuje Centrum Onkologii - Oddział w Gliwicach. System zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie diagnostyka i leczenie ambulatoryjne i szpitalne nowotworów i chorób endokrynologicznych.
ISO 14001:2004 (2006-12-08r. - 2009-12-07r.) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfikat obejmuje Centrum Onkologii - Oddział w Gliwicach. System zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie sterylizacja, usługi pralnicze oraz unieszkodliwienie odpadów.
ISO 9001:2000 (2005-01-01r. - 2007-12-31r.) Lloyd/"/s Register Quality Assurance
Certyfikat dla Zakładu Radioterapii Oddziału w Gliwicach, system zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie radioterapii.
ISO 9001:2000 (2005-06-22r. - 2008-06-21r.) DEKRA Intertek Certification GmbH
Certyfikat dla Centralnej Sterylizatorni Centrum Onkologii w Warszawie, system zarządzania jakością w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych.
ISO 9001:2000 (2006-12-06r. - 2009-12-05r.) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfikat obejmuje Centrum Onkologii - Oddział w Gliwicach. System zarządzania zgodny z wymaganiami normy w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób endokrynologicznych w tym radioterapia, chirurgia i medycyna nuklearna oraz inne usługi med
OHSAS 18001:1999 (2004-05-10r. - 2007-05-05r.) TÜV Rheinland Group TÜV Industrie Service GmbH
Certyfikat dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologicznej Onkologicznej Oddział w Gliwicach, system zarządzania bhp i ochrony zdrowia w zakresie medycyny nuklearnej, endokrynologii i radioterapii endokrynologicznej ze szczególnym uwzględnieniem diag
PN-N-18001:2004 (2006-12-06r. - 2009-12-05r.) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfiakt obejmuje Centrum Onkologii - Oddział w Gliwicach. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie diagnostyka, lecznie ambulatoryjne i szpitalne nowotworów i chorób endokrynologicznych.
PN-N-18001:2004 (2006-12-06r. - 2009-12-05r.) TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Certyfikat obejmuje Centrum Onkologii - Oddział w Gliwicach. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie sterylizacja, usługi pralnicze praz unieszkodliwianie termiczne odpadów.

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Szpitale wielospecjalistyczne
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Oddz. Chirurgii Endokrynologicznej, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Gastroenterologii z Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej, Pracownią Endoskopii, Pracownią Ultrasonografii

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego z Oddz. Onkolog. Oddz. Intensywnej Opieki Hemato - Onkolog., Pododdz. Transplantacji Szpiku, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Jelita Grubego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usłu Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Układu Moczowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Ginekologii Onkologicznej, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego z Oddz. Chirurgii Onkologicznej, Oddz. Onkologicznym, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Onkologiczna z Oddz. Chirurgii Onkolog., Oddz. Chemioterapii, Oddz. Radioterapii, Hostelem Radioterapii Dzieci, Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, Zakł. Teleradioterapii, Pododdz. Usług Medycznych Hospitalizacji Jednodniowej, Przych

Oddział onkologiczny

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Zakład Teleradioterapii

Oddział radioterapii

Zakład Brachyterapii z Pododdz. Chirurgicznym, Pododdz. Brachyterapii, Pracownią Hipertermii i Brachyterapii Ginekologicznej

Oddział onkologiczny

Zakład Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej z Oddziałem Terapii Jodowej

Oddział medycyny nuklearnej

Oddział Obserwacyjno - Diagnostyczny

Oddział onkologiczny

Oddział Chemioterapii Dziennej

Oddział chemioterapii

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego

Poradnia ginekologiczna

Przychodnia Centrum

Poradnia onkologiczna

Zakład Radiodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patologii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Markerów Nowotworowych

Pracownia diagnostyczna

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Hematologii Doświadczalnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Higieny Szpitalnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zespół Konsultacyjno - Internistyczny

Poradnia chorób wewnętrznych

Apteka

Apteka zakładowa

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego z Oddziałem Neurochirurgicznym, Oddziałem Onkologicznym

Oddział neurochirurgiczny

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Medycyny Paliatywnej z Poradnią Przeciwbólową i Medycyny Paliatywnej, Oddziałem Medycyny Paliatywnej i Badania Bólu, Zespołem Wsparcia i Ośrodkiem Szkolenia i Informacji

Oddział medycyny paliatywnej

Samodzielna Pracownia Mammografii Przesiewowej i Diagnostycznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Samodzielna Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach

Szpitale wielospecjalistyczne
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

Komórki ZOZ w tej jednostce:

I Klinika Radioterapii

Oddział radioterapii

II Klinika Radioterapii

Oddział radioterapii

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Klinika Onkologii Klinicznej

Oddział chemioterapii

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Oddział medycyny nuklearnej

Zakład Radiodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Patologii Nowotworów

Pracownia diagnostyczna

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Radioterapii

Oddział radioterapii

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Brachyterapii

Oddział onkologiczny

Przychodnia Przykliniczna

Poradnia onkologiczna

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Rehabilitacyjna

Oddział rehabilitacyjny

Lekarz Zakładowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie

Szpitale wielospecjalistyczne
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Ginekologii Onkologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patologii Nowotworów

Pracownia diagnostyczna

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia Przykliniczna

Poradnia onkologiczna

Apteka

Apteka zakładowa

Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych

Oddział chemioterapii

Klinika Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej

Oddział onkologiczny

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Oddział onkologiczny

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Radioterapii

Oddział radioterapii

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownia Radiologii Konwencjonalnej i Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Scyntygrafii

Pracownia scyntygrafii

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Ginekologii

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Urologii

Poradnia urologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Oddział Chemioterapii Dziennej

Oddział chemioterapii

Pracownia Brachyterapii

Oddział radioterapii

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Zabiegowy Urologii Onkologicznej

Oddział urologiczny
Copyright © 2001 - 2015 Allcore
O nas | Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt
Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację regulaminu.
Polityka prywatności
Cookies-closeW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urz±dzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej. "Polityce Cookies"/"Polityce Prywatności"