MediWeb.pl » Katalog » Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" Łódź Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Przyjęć A

Izba przyjęć szpitala

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Noworodków I

Oddział neonatologiczny

Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Noworodków II

Oddział neonatologiczny

Klinika Perinatologii i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Noworodków III

Oddział neonatologiczny

Klinika Ginekologii i Rozrodczości

Oddział ginekologiczno-położniczy

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi

Oddział chirurgii onkologicznej

Klinika Chirurgii Ginekologicznej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Onkologii Ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Klinika Ginekologii Operacyjnej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Pododdział Onkologii Ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Klinika Kardiologii Kobiecej

Oddział kardiologiczny

Klinika Neonatologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Intesywnej Terapii Noworodka "A"

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Opieki Pośredniej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Opieki Ciągłej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka "B"

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych z Oddziałem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Oddział endokrynologiczny

Pododdział Osób Dorosłych

Oddział endokrynologiczny

Pododdział Dziecięcy

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Pododdział Endokrynologii Ginekologicznej

Oddział endokrynologiczny

Pododdział Diabetologii z Ośrodkiem Dziennego Pobytu

Oddział diabetologiczny

Klinika Terapii Płodu

Oddział patologii ciąży

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gruczołów Dokrewnych

Oddział chirurgii endokrynologicznej

Przychodnia Specialistyczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Medyczny Matczyno - Płodowej

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Ginekologii i Rozrodczości

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Chirurgii Ginekologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Ginekologii Operacyjnej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Menopauzy

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia Endokrynologii Dorosłych

Poradnia endokrynologiczna

Specjalistyczna Poradnia Zapobiegania i Leczenia Otyłości

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Ginekologiczna Wieku Rozwojowego

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Zaburzeń Statyki Narządów Płciowych i Nietrzymania Moczu

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Chirurgii Onkologicznaj i Chorób Sutka

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Diabetologii Dorosłych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Leczenia Bólu i Akupunktury

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Konsultacyjna Położnictwa i Chorób Kobiecych

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Konsultacyjna Chorób Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Zaburzeń Odpornościowych

Poradnia immunologiczna

Poradnia Przyzakładowa

Poradnia medycyny pracy

Gabinet Zabiegowy

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet Zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Laktarium

Poradnia laktacyjna

Szkoła Rodzicielstwa

Szkoła rodzenia

Pracownia Histeroskopowa

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Hepatologiczna i Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet Położnej Środowiskowej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Pracownia Urodynamiki

Pracownie inne

Poradnia Endokrynologii Dziecięcej

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Diabetologii Dziecięcej

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Dział Przyjęć "B"

Izba przyjęć szpitala

Pedriatryczne Abulatorium Pomocy Doraźnej

Ambulatorium pediatryczne

Dział Pedriatrycznej Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział ratunkowy

Klinika Gastroenterologii

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział Gastroenterologii dla Dzieci

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

II Klinika Pedriatrii i Alergologii

Oddział pediatryczny

Pododdział Alergologii dla Dzieci

Oddział alergologiczny dla dzieci

III Klinika Pedriatrii

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci

Klinika Kardiologii

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Pracownia Echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiki

Pracownie inne

Pododdział Kardiologii dla Dorosłych

Oddział kardiologiczny

Klinika Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Pododdział Kardiochirurgii dla Dorosłych

Oddział kardiochirurgiczny

Klinika Nefrologii i Dializoterapii

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Pododdział Nefrologii dla Dzieci

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Pododdział Dializoterapii

Stacja dializ

Pododdział Nefrologii

Oddział nefrologiczny

Pododdział Dializoterapii dla Dzieci

Stacja dializ dla dzieci

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Pododdział Leczenia Oparzeń

Oddział oparzeń dla dzieci

Pododdział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Klinika Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci

Pododdział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Pododdział Neurochirurgii dla Dorosłych

Oddział neurochirurgiczny

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Oddział chirurgii urazowo

Pododdział Ortopedii i Traumatologii dla Dorosłych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Pododdział Otolaryngologii dla Dorosłych

Oddział otolaryngologiczny

Klinika Neurologii

Oddział neurologiczny dla dzieci

Pododdział Neurologii

Oddział neurologiczny

Pododdział Neurologii dla Dorosłych

Oddział neurologiczny

Klinika Okulistyki

Oddział okulistyczny dla dzieci

Pododdział Chorób Oczu

Oddział okulistyczny

Pododdział Okulistyki dla Dorosłych

Oddział okulistyczny

Specjalistyczna Przychodnia Pedriatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgi Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

Poradnia Chorób Infekcyjnych

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia Chorób Odzwierzęcych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna i Przeciwpadaczkowa

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Gabinet Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza dla dzieci

Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia Wad Dysraficznych

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Pracownia Badań Urodynamicznych

Pracownie inne

Poradnia Zaburzeń Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Zaburzeń Odpornościowych

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Pracownia Elektrodiagnostyki

Pracownie inne

Samodzielna Pracownia Psychologii Klinicznej

Poradnia psychologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ortopedyczna dla Dorosłych

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Neurochirurgiczna dla Dorosłych

Poradnia neurochirurgiczna

Zakład Anestezjiologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Blok Operacyjny Ginekologiczno - Położniczy

Blok operacyjny

Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Blok Operacyjny Pedriatryczny

Blok operacyjny dla dzieci

Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pedriatrycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Pododdział Leczenia Urazów Wielonarządowych u Dzieci

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Zakład Rehabilitacjii

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zakład Patomorfologii Klinicznej

Pracownie inne

Laboratorium Diagnostyki Biopsyjnej

Pracownie inne

Laboratorium Cytodiagnostyki Klinicznej

Pracownie inne

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Pracownie inne

Laboratorium Diagnostyki Autopsyjnej

Pracownie inne

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownie inne

Zakład Immunologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Wad Metabolicznych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badań Immunochemicznych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Kontrolii Jakości Wyników Badań Laboratoryjnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zaklad Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Genetyki

Pracownie inne

Laboratorium Analizy Chromosomów

Pracownie inne

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Pracownie inne

Zakład Ultrasonografii Ginekologiczno - Położniczej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki "A"

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki "B"

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bakteriologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mikologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologiczna - Wirusologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Parazytologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Zakażeń Szpitalnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Samodzielna Pracownia Badań Przsiewowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Jednostka należy do Zakładu:

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Łódź Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

ICZMP, CZMP

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
iczmp@iczmp.edu.pl
www.iczmp.edu.pl
16-09-1997r.
Copyright © 2001 - 2015 Allcore
O nas | Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt
Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację regulaminu.
Polityka prywatności
Cookies-closeW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urz±dzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej. "Polityce Cookies"/"Polityce Prywatności"