MediWeb.pl » Katalog » Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 

Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Bródnowski

ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
+48 (022) 3265885
+48 (022) 3265899
sekretariat@szpital-brodnowski.waw.pl
1400079@zoz.org.pl
szpital-brodnowski.waw.pl
29-12-1992r.

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Przyszpitalna

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Pracownia otoneurologiczna i ENG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Pracownia badań dopplerowskich

Pracownia diagnostyczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia siatkówki i ciałka szklistego

Poradnia okulistyczna

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia retinopatii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia laserowa

Pracownie inne

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia ginekologiczno - urodynamiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Wojewódzka Przychodnia Gastroenterologiczna

Pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Pracownia endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego(pracownia gastroskopii)

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii zabiegowej z pracownią RTG

Pracownia endoskopii

Wojewódzka Przychodnia Cukrzycowa

Pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia diabetologiczna z gabinetem dietetyka

Poradnia diabetologiczna

Poradnia chorób metabolicznych i leczenia otyłości

Poradnia chorób metabolicznych

Szkoła chorych na cukrzycę

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet stopy cukrzycowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet choroby niedokrwiennej serca

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet intensywnej opieki dla chorych na cukrzycę planujących ciążę i ciężarnych

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej

Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Psychiatryczny zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Zespół rehabilitacji domowej

Zespół rehabilitacji domowej

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Ambulatoria Pomocy Doraźnej

Pozostali swiadczeniodawcy w zakresie opieki ambulatoryjnej
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium okulistyczne (przy Przychodni Przyszpitalnej)

Ambulatorium okulistyczne

Szpital (Oddziały Szpitalne, Blok Operacyjny, Apteka Zakładowa)

Szpitale wielospecjalistyczne
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pododdział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział diabetologii

Oddział diabetologiczny

Pododdział intensywnej terapii internistycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział gastroenterologii jednego dnia

Oddział gastroenterologiczny

Pracownia USG (badania gastroenterologiczne)

Pracownia USG

Pododdział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Pododdział wszczepienia rozruszników

Oddział wszczepiania rozruszników

Pododdział kardiologii jednego dnia

Oddział kardiologiczny

Pracownia elektrokardiografii (EKG)

Pracownia diagnostyczna

Pracownia echokardiografii (Echa Serca)

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrofizjologii

Pracownia diagnostyczna

Pododdział neurologii

Oddział neurologiczny

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Pododdział patologii noworodka z intensywną terapią i intensywnym nadzorem noworodka

Oddział patologii noworodka

Pododdział położniczy

Oddział położniczy

Pododdział położniczy roming - in

Oddział położniczy rooming-in

Pododdział patologii ciąży

Oddział patologii ciąży

Pododdział ginekologii

Oddział ginekologiczny

Pododdział ginekologii jednego dnia

Oddział ginekologiczny

Pododdział onkologii ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Pododdział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Pracownia USG (badania ginekologiczne)

Pracownia USG

Pododdział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział chirurgii jednego dnia

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Pododdział chirurgii urazowo - ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Pododdział ortopedii jednego dnia

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział okulistyki

Oddział okulistyczny

Pododdział okulistyki jednego dnia

Oddział okulistyczny

Pracownia USG (badania okulistyczne)

Pracownia USG

Pododdział otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział otolaryngologii jednego dnia

Oddział otolaryngologiczny

Oddział psychiatrii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Izba przyjęć (szpitalna)

Izba przyjęć szpitala

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Pracownia hemodynamiczna

Pracownie inne

Pododdział udarowy z łóżkami intensywnej opieki medycznej

Oddział neurologiczny

Pododdział detoksykacji alkoholowej Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Izba przyjęć psychiatryczna

Izba przyjęć szpitala

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Pracownia kolonoskopii

Pracownia endoskopii

Dział Diagnostyczny

Ośrodek diagnostyki
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracowni EEG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EMG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia analityki ogólnej (z pracownią WZW) i punktem pobrań

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologii z bankiem krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia onkologii okulistycznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Pracownia diagnostyki izotopowej

Pracownie inne

Pracownia radioimmunologii

Pracownie inne

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia badań naczyniowych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia echokardiografii (Echa Serca)

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Holtera

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrofizjologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrokardiografii (EKG)

Pracownia diagnostyczna

Pracownia ultrasonografii (USG)

Pracownia USG

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Pracownia testów wysiłkowych

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej z pracownią prób czynnościowych

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Pracownia ćwiczeń indywidualnych

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia ćwiczeń ciężarkowo - bloczkowych

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia masażu

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Pracownia ćwiczeń zespołowych

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia ćwiczeń w wodzie

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia terapii zajęciowej

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Pracownia inhalacji

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia wodolecznictwa i parafinoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pracownia światłolecznictwa

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia elektrolecznictwa

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia magnetoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia prądów wielkiej częstotliwości

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia ultradźwięków

Dział (pracownia) fizykoterapii

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Szpitalnictwo
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny Oddział ratunkowy

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
Copyright © 2001 - 2015 Allcore
O nas | Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt
Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację regulaminu.
Polityka prywatności
Cookies-closeW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urz±dzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej. "Polityce Cookies"/"Polityce Prywatności"